ASKIYA ALINMASI UYGULAMASI - 26 Kasım 2018

ASKIYA ALINMASI UYGULAMASI

Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

AB yada Türk firmalarında 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listeye BURADAN ulaşılabilmektedir.

Bu ürünlere ilişkin itirazların ilgili Bakanlığına en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olunması gerekmektedir.Başvurulara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgili firmalarca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünlerin GTP’sinden ziyade tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği Ticaret Bakanlığı tarafından bildirilmektedir. Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7. Kısım 2. Bölümü incelenebilir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve tekstil Hammaddeleri:

Merve BAYATA Uzman Telefon: 0312 204 95 75 Email: mbayata@ticaret.gov.tr
Ali Arda ALICI Uzman Telefon: 0312 204 99 47 Email: aliciarda@ticaret.gov.tr
Mehmet CUMHUR Uzman Telefon: 0312 204 99 43 Email: cumhurm@ticaret.gov.tr
Ekin Deniz TİMUR Uzman Yrd. Telefon: 0312 204 92 91 Email: timurd@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları

Muhammet HARTAVİ Uzman Telefon: 0312 204 95 84 Email: hartavim@ticaret.gov.tr
İsmail TULUKÇU Uzman Telefon:0312 204 99 78 Email: tulukcui@ticaret.gov.tr
Murat ÖZMEN Uzman  Telefon: 0312 204 99 38 Email: ozmenm@ticaret.gov.tr
Fatma Hialal Yüney Mühendis Telefon: 0312 204 92 96 Email: yuneyf@ticaret.gov.tr
Neslihan YAVUZ Uzman Yrd. Telefon: 0312 204 95 94 Email: yavuzne@ticaret.gov.tr

Diğer Duyurular
İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85