CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ - 11 Aralık 2018

CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ

18/01/2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik' 31/12/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 'Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların' 'Çalışma İzni' almaları gerekmektedir.

2018/02 sayılı genelgenin (İ) başlıklı bölümün, 2 nci maddesi gereği, 'söz konusu yönetmeliğin 5 inci maddesinin (ç) fıkrasında yer alan "Satıcının kayıtlı olduğu meslek odasınca verilen kimlik belgesi fotokopisi" ifadesi gereği, Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri  Esnaf ve Sanatkârları Federasyonuna bağlı odalardan (celepler, besiciler, kasaplar odası vb.), Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları gibi meslek odalarından alınan belgeler aranacaktır. Satıcı çalışma izni için müracaatlar esnasında söz konusu odalardan herhangi birisinden alınan belgenin bulunması yeterli olacaktır.'

Ayrıca, gerçek kişiler bağlı oldukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alacakları işletme tescil belgesi ve nüfus cüzdan sureti birlikte, tüzel kişilikler ise şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi, şirket adına yetkilendirilen kişiye dair belge ve imza en geç tarihine kadar, Nevşehir Merkeze sirkülerini ile birlikte, 28 Aralık 2018 bağlı köy ve kasabalarda, Nevşehir Valiliğine, İlçelerde ise İlçe Kaymakamlıklarına, müracaat etmeleri gerekmekte olup, işletmelerde yapılacak kontrollerde belirlenen eksiklikler, 11 Ocak 2019 tarihine kadar yönetmelikte belirtilen özellikleri sağlamak zorundadırlar.

İşletmelerde yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereği, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince işletme kontrolleri yapılan ve 'İşletme Uygunluk Raporunu' tanzim edilen satıcılar, eğitim programına katılacak olup, işletmelerinde yönetmelikte belirtilen özellikleri sağlamayan müracaat sahiplerinin müracaatları, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği, 16 Ocak 2019 tarihinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, saat 09:00'da 'Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcılara' eğitim verilecektir. Toplantıya katılım sağlamayan başvuru sahiplerine belge tanzim edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

 

Diğer Duyurular
İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85