FAZLA MESAİ PROGRAMI - PİLOT UYGULAMAYA GEÇİŞ HAKKINDA - 13 Aralık 2021

FAZLA MESAİ PROGRAMI - PİLOT UYGULAMAYA GEÇİŞ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sistemin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için 05.06.2018 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğü'nde, 13.08.2018 tarihi itibarıyla Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde pilot olarak devreye alındığı bildirilmektedir.

Gelinen aşamada;

1- Fazla mesai ücretlerinin peşin olarak ödenmesi (İhracat beyannamesine/TIR karnesine/ihracat refakat belgesine ait ödenmiş statüde bir fazla mesai başvurusunun bulunmaması halinde, gümrük işlemleri sistem tarafından ilerletilmeyecektir.)

2- Yükümlüler tarafından her defasında banka veya saymanlık aracılığıyla ödeme yapılması yerine, global bir hesap oluşturmak suretiyle tahakkuk tutarının bu hesaptan otomatik düşümünün yapılması başta olmak üzere, söz konusu sistemde birtakım yeni düzenleme ve iyileştirmeler yapılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen düzenlemelerin, Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde 13.12.2021 tarihi itibariyle devreye alınmasının öngörüldüğü, yükümlü ve memurlara yönelik rehberlerin global hesap işlemlerini de kapsayacak şekilde güncellendiği ve kullanıcı profiline göre "Fazla Mesai" modülünde yer alan "Yardım" menüsüne konulduğu belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Diğer Duyurular
İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85