HAYVAN NAKİLLERİNDE YETKİ VE YETERLİLİK BELGELERİ DUYURUSU - 25 Aralık 2019

 

HAYVAN NAKİLLERİNDE YETKİ VE YETERLİLİK BELGELERİ DUYURUSU

 

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda;

24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmelik' 31/12/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bahse konu yönetmelik ile, canlı hayvan nakli yapan nakil aracı sürücü ve bakıcılarına, 'Sürücü/Bakıcı Yeterlilik Belgesi', hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilere 'Nakliyeci Yetki Belgesi', hayvan refahı ve korunmasına ilişkin standartları taşıyan nakil araçlarına 'Nakil Aracı Onay Belgesi, alma zorunluluğu getirilmiştir. Veteriner Sağlık Raporu tanziminde ve nakil esnasında bahse konu belgeler aranacağı belirtilmektedir.

Nakliyeci yetki belgesi başvuruları, tüzel kişilikler için işyeri merkezinin ya da işyeri temsilciliklerinin bulunduğu il müdürlüğüne, gerçek kişiler için ise başvuru sahibinin ikamet ettiği ya da mali yönden kayıtlı olduğu il müdürlüğüne yapılacaktır. İl Müdürlüğümüz yetki alanında bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, bahse konu belgeler için müracaatlarında, yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte 31 Aralık 2019 tarihine kadar doğrudan İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

Müracaatlarda araç sahibi nakliyecilerden, gerçek kişiliklerin 'K' Belgesi, Taşıt Belgesi, Taşıt Kartı ve Araç Ruhsatı ve ile tüzel kişiliklerin ise şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi, şirketi temsile yetkili kişiye ait belge ve imza sirküleri ile sürücülerin ehliyet fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile bakıcıların ise nüfus cüzdanı fotokopisi sureti ile şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Nakliyeciler müracaatlarından önce araçlarını yönetmelikte belirtilen özelliklerde hazırlayarak, İl Müdürlüğüne getirip kontrolünü yaptırmaları gerekmektedir. Araçlarını yönetmelikte belirtilen özelliklerde hazırlamayan nakliyecilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Nakliyeciler, sürücüler ve bakıcılar için 15 Ocak 2020 tarihinde saat 09:00'da İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda eğitim kursları düzenlenecek olup, aynı tarihte yapılacak sınavda başarılı olanlara belge tanzim edilecek olup, Eğitim toplantısına katılım sağlamayanlara ve yapılacak sınavda başarılı olamayanlara belge tanzim edilmeyeceği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Diğer Duyurular
İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85