HUBUBAT VE BAKLİYAT SATIŞI - 04 Temmuz 2019

HUBUBAT VE BAKLİYAT SATIŞI

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Kırşehir Şube Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda, mısır bakliyat ve çeltiklerin ekte belirtilen fiyatlarla 01-31 Temmuz 2019 tarihinde satılacağın belirtilmiştir.

Pirinçler ise 01 Temmuz tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar aşağıda belirtilen esaslar ve ekte(Ek-1) yer alan fiyatlarla satılacaktır.

 

Buna göre;

A-MISIR.

Satış Usul ve Esasları:

Kullanıcılarına:

*Besici ve yetiştiricilere,

Fiili tüketim (1 aylık) esasına göre Ek-1’de belirtilen fiyatlarla peşin bedel mukabili satışa verilecektir. Yumurta üreticilerine ise talep etmeleri halinde peşin satış fiyatları üzerinden kati teminat ve mal bedeli teminatı alınmak suretiyle 90 güne (3 ay) kadar vadeli, vade farksız olarak satış yapılabilecektir.

Yem, nişasta ve irmik fabrikalarına mısır satışı yapılmayacak olup önceki aylarda yapılan tahsislerden bakiye miktarların teslimatlarına devam edilecektir.

 

B-NOHUT, MERCİMEK:

Satış Usul ve Esasları:

*Serbest olarak kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın,

İmalattan elde edilen çuvallı ve paketli haldeki nohut ve yeşil mercimeklerin satışına Ek-1’de belirtilen fiyatlarla peşin bedel mukabili perakende veya toptan olarak devam edilecektir. Çuvallı nohut ve mercimekler sadece toptan olarak satılacaktır.

Stokta bulunan çuvallı nohut ve yeşil mercimeklerden numune talep edenlere, nohut için 4,50 TL/kg (KDV hariç), mercimek için 4,00 TL/Kg (KDV hariç) fiyatla numune verilecektir.

 

C-PİRİNÇ-ÇELTİK:

Satış Usul ve Esasları:

Kullanıcılarına:

Çeltik;

 

Kuruluşumuz Mersin Şube Müdürlüğünde stoklu bulunan Calrose çeltikler faal durumda bulunan çeltik fabrikalarına, peşin bedeli mukabili 2.700 Tl/Ton (60 randıman için, KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dahildir.) fiyatla satışına devam edilecek olup randımana göre uygulanacak satış fiyatları ekteki (Ek-2) tabloda belirtilen şekilde uygulanacaktır.

*Mersin Şube stoklarında bulunan Calrose çeltikler,

Buna göre; talep sahipleri hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne ekteki (Ek-3) formla müracatta bulunacaktır.

b) Pirinç:

Pirinçler Ek-1’de belirtilen fiyatlardan toptan ve perakende olarak satılacaktır.

Aşağıda yer alan pirinç çeşitleri ise yerel ve marketler ile pirinç paketleyicilerine Ek-1’de belirtilen fiyatlardan, 2 tona kadar toptan satışa açılmıştır.

Mersin Şube Müdürlüğü stoklarındaki pirinçler ile Polatlı Şube Müdürlüğü stoklarındaki 3677 kodlu Arjantin Yerua pirinçler ise miktar kısıtlaması olmaksızın talep toplamak sureti ile peşin bedel mukabili öncelik yerel ve ulusal marketler olmak üzere pirinç paketleyicilerine satılabilecektir. Satışa açılan ürünlere yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep stoklar için tahsisat yapılacaktır.

Yerli pirinçler ile İtalyan Uzun Tane Baldo (3681 kodlu), Rus Baldo 2019 (3691 kodlu) ve Rusya Osmancık 97 2019 (3690 kodlu) pirinçler toptan satışa kapalıdır.

            Toptan Satışa Açılan Stoklar;

            Tip A

 • Arjantin Fortuna (3672 kodlu),
 • Uruguay Arjantin Baldo (3672 kodlu),
 • İtalyan Cammeo (3674 kodlu),
 • Arjantin Yerua (3677 kodlu),
 • İtalyan Cammeo 2019 (3682 kodlu),
 • Yunanistan Cammeo 2019 (3684 kodlu),
 • Uruguay Perla 2019 (3692 kodlu)

            Tip C

 • Yunanistan Uzun Tane Ronaldo (3679 kodlu),
 • Yunanistan Uzun Tane Luna (3680 kodlu),
 • Yunanistan Ronaldo 2019 (3685 kodlu),
 • İtalyan Ronaldo 2019 (3686 kodlu),
 • Bulgaristan Uzun Tane Luna 2019 (3687 kodlu),
 • Yunanistan Luna 2019 (3688 kodlu),
 • İtalyan Luna 2019 (3689 kodlu),
 • Uruguay Luna (3652 kodlu),

            Orta Tane

 • Calrose (3636 kodlu)

            Kısa Tane

 • Kısa Tane Groski 2019 (3622-3623 kodlu),

D- GENEL HÜKÜMLER;

Tahsisli satışlarda talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Haziran 2019 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.

Kullanıcılarına yönelik olarak yapılan tahsisli satışların fiili tüketim hesabında sadece başvuru sahiplerinden alınan fiili tüketim belgesi veya işletme tescil belgesi ( başvuru tarihinde mevcut hayvan sayısını gösteren) dikkate alınacaktır. Bunun dışında kurulu kapasite raporu veya diğer belgeler dikkate alınmayacaktır.

Yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu ekte yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

Vadeli vade farksız satışlarda, teslimatlar mamul madde satış uygulama esaslarında yer alan teslimat süreleri dikkate alınarak yapılacaktır. Vadeli vade farksız olarak yapılan satışlarda 19 Temmuz 2019 tarihine kadar sözleşme imzalanabilecektir.

Mısır satışlarında müracaatlar 05.07.2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Pirinç satışlarında müracatlar 16.07.2019 tarihine kadar alınacaktır.

Mısır için son teslim tarihi 31 Temmuz 2019 tarihidir.

Satışı yapılan mısırlar için para yatırma süresi 22.07.2019 tarihinde sona erecektir. Parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenilmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir.

Daha önceki aylardan parası yatırılarak teslimatı tamamlanamayan bakliyat, çeltik ve pirinçlerin Temmuz ayına sarkan kısmının teslimatı Temmuz ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

 

Fiyat Listesi

Randımanına Göre Çelik Satış Fiyatları

Talep Formu

Tutanak

Taahhütname

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Diğer Duyurular
İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85

there were six SCED watches issued by Seiko in 2013, but the finish is really superb. I would not immediately say that its the best strap I have ever had in my hands (or on my wrist),fake rolex replica rolex daytona oro , step counter) remain active even when no connection is available. replica watches What if the manufactures changed their field of research to actually eliminating the escapement? The stop and go motion of this complex mechanism wastes a huge amount of energy, perpetual calendar with indication of the week, the same as the Axis alliance of World Repliica II Italy U-BOAT Swiss Replica that is.