İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR) - 07 Eylül 2021

İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda; İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisindeki konumları görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlara yardımcı olması, ulusal ve uluslararası iş ilişkilerinde ve finans kuruluşlarında referans olarak kullanabilmeleri amacı ile 2016-2020 yıllarına İlişkin idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)'nin 2020 versiyonu e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açıldığı bildirilmiştir.

İDR; “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “insan Kaynakları”, "Ar-Ge. Yenilik. Markalaşma”. "Verimlilik”, "İhracat” ve "Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Söz konusu rapor; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Gelir İdaresi Başkanlığımdan alınan işletmelere ait idari kayıtlardan oluştuğu belirtilmiştir.
İDR; işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık İşletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2-6’lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışın sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde olduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, örnek rapora ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.

Diğer Duyurular
İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85