İŞYERLERİNDE COVID-19 TEDBİRLERİ - 24 Eylül 2021

İŞYERLERİNDE COVID-19 TEDBİRLERİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yazısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 02.09.2021 tarihli genel yazı 81 il valiliğine gönderildiği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle de paylaşıldığı ifade edilmiştir.

Söz konusu yazının kamuoyunda duyulmasını müteakip, konu yazılı ve görsel medyada hukukçu ve uzmanlar tarafından değerlendirilmeye başlandığı, birçok farklı görüş dile getirildiği, hukukçu ve uzmanların konu hakkında farklı görüş belirtmeleri nedeniyle ortaya çıkan bilgi kirliliğine bağlı olarak uygulamada sorunlar oluştuğu belirtilmiştir. Bu sorunların açıklığa kavuşturulmasını teminen, özellikle aşı yaptırmayan ve PCR testi ibraz etmeyen çalışanların iş sözleşmelerinin geçerli veya haklı sebep ile sona erdirilmesi veya bu kişilerin işyerlerine alınmaması durumunda çalıştırılmadıkları sürelerde ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konularında çalışma mevzuatında açık hükümler bulunmadığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüş ve değerlendirmeleri istenmiştir.

Konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen 17.09.2021 tarihli ve E-41515602-000-38611 sayılı yazı ekte sunulmuştur.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.

EK:İşyerlerinde Covid-19 tedbirleri

Diğer Duyurular
İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85