KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI - 24 Temmuz 2020

KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ'lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı'nın yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Program kapsamında;

2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi"

2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması"

teklif çağrılarının yayınlandığı belirtilmektedir.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verilebileceği ifade edilmektedir. Son başvuru tarihinin 17 Eylül 2020 olduğu belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Ek– KOBİGEL Bilgi Notu

Diğer Duyurular
İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85