TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI MAKİNA ÇAĞRISI AÇILDI - 12 Kasım 2019

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI MAKİNA ÇAĞRISI AÇILDI

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmak amacıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında makina sektörü için çağrı açıldı. Program amacına uygun yatırım projeleri için Ar-Ge, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden ilgili proje başvurusu kapsamında komite tarafından gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanacak. Ar-Ge ve yatırım harcamalarının toplam tutarı 10 milyon TL’den fazla olmalı.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER?

 • Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme.
 • Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme.
 • Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme.
 • Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma.
 • Yüksek katma değerli olma.
 • Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme.
 • Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme.
 • Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme.
 • Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma.
 • Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma.
 • Hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım sağlıyor olma.

Değerlendirme; TÜBİTAK, KOSGEB ve Eş-zamanlı ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından üç boyutlu olarak yapılıyor.

DESTEKLEME

1 - Ar-Ge destekleri TÜBİTAK tarafından ilgili TÜBİTAK destek programı çerçevesinde sağlanıyor. Program kapsamında aşağıdaki Ar-Ge harcamalarının KOBİ’ler için yüzde 75’i ve diğer firmalar için yüzde 60’ı karşılanabilecek:

Personel giderleri

 • Proje personeline ait seyahat giderleri.
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri.
 • Malzeme ve sarf giderleri.
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
 • Üniversiteler ve diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet alım giderleri.
 • Destek personeli, elektrik, gaz, su, bakım-onarım, haberleşme gibi genel proje giderleri.

2 - KOSGEB stratejik ürün desteği (yatırım dönemi): KOBİ’lere yatırım sürecinde desteklenmeye esas tutarın yüzde 25’i erken ödeme olarak yapılacak ve 5 milyon TL’yi aşmayacak şekilde aşağıdaki destek unsurları için yüzde 30 geri ödemesiz, yüzde 70 geri ödemeli destek sağlanabilecek:

Destek unsurları

 • Makina-teçhizat giderleri
 • Yazılım giderleri
 • Personel giderleri
 • Bilgi transferi giderleri
 • Test, analiz, kalibrasyon ve referans numune giderleri
 • Hizmet alımı giderleri

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular iki aşamalı ön başvuru ve kesin başvuru olarak E-TUYS üzerinden alınacak.

Ön başvuru son tarihi:

22 Kasım 2019

Bilgi: 0 312 219 67 38
hamle@sanayi.gov.tr

 

Diğer Duyurular
İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85