TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YöNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte muhtelif değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda zorunluluk ve cezai hükümler eklenmekle birlikte yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi 1 inci fıkrası gereğince, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 01/07/2016 tarihine kadar taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almaları zorunludur.

Yönetmeliğin 2inci maddesine göre de tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşımasında kullanılan ve bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline ve “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan taşıt sahipleri;

2005-2014 model taşıtlar için 31/12/2016 tarihine kadar,

1996-2004 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,

1995 model ve öncesi taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi /ADR Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar. Taşıt Durum Belgesi almayan taşıtlara söz konusu yönetmeliğin 28 inci maddesi 4 üncü fıkrası (e) bendi gereğince para cezası uygulanabileceği belirtilmektedir.

Ayrıca 1 Temmuz 2016 tarihine kadar bahsi geçen Taşıt Durum Belgesi alınmayan araçların ve yukarıda belirtilen model yıllarına göre belirtilen tarihlere kadar Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi alınmayan taşıtların da tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmayacağı ve dolum tesislerinde kabul edilemeyeceği bilgisi şifahi olarak alınmıştır.

 

 

İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85