Kapasite Raporu İşlemleri

KAPASİTE RAPORU MÜRACATINDA HAZIRLANACAK BELGELER

 

 • Başvuru formu doldurulup firma yetkilisi tarafından imzalanacak (Resmi kayıtlara uygun olarak doldurulacak).

 

 • Oda sicil kayıt sureti

 

 

 • Kapasite Raporunu ilk defa çıkaracak olan firmaların makinelere ait fatura fotokopileri

Kapasite raporu çıkartılmış ise ; makine parkına ilaveten makinelerin fatura fotokopileri ,

(Fatura fotokopilerinin müracaat formuna yazılan sıraya göre derlenmesi ve faturası bulunmayan makinelerin yazılmaması gerekmektedir. Fotokopilerin aslına uygun olduğu firma muhasebecisi tarafından onaylanacaktır.) 

 

 • Finansal kiralama yolu ile alınan makineler mevcut ise söz konusu makinelere ait Leasing Sözleşmesi fotokopileri,

 

 • Kiralık olan makineler için kira sözleşmesinin fotokopisi ve kiraya verenin sahiplik belgesi fotokopisi (Sözleşme noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

 

 

 • Son ayın S.G.K pirim belgesi ve Tahakkuk fişleri,

 

 • İmalat adresine ait elektrik abone sözleşmesi ya da son aya ait elektrik faturası,

 

 

 • İmalat türüne göre Oda tarafından istenebilecek diğer belgeler (TAPDK üretim izni, marka tescil belgesi, v.s. gibi)

 

 • İmalat yapılan adresin Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 

 

 • Yukardaki belgelerin dosya haline getirilerek müracaatının yapılması gerekmektedir.

 

 • Ön kapasite ve Geçici kapasite raporu müracaatlarında verilecek belgeler için ayrıca bilgi alınması gerekmektedir.

 

Not : Müracaat evrakları incelendikten sonra TOBB hesabına kapasite tetkik ve tasdik ücreti ile Oda veznesine ekspertiz ve Kapasite Raporu düzenlenme ücreti yatırılacaktır.

 

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU

KAPASİTE RAPORU MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

İLETİŞİM
0(384) 213 10 36
ÇAĞRI MERKEZİ
Adres:
Musapaşa Mh, 50200 Nevşehir Merkez/Nevşehir
Faks:
0(384) 213 23 85